SİZLERDE GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇISI OLABİLİRSİNİZ…

08-09 Kasım  2022 tarihlerinde, 10.00-18.00 saatleri arasında Sabancı Üniversitesi Merkez Kampüsünde kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenliyoruz.  

Amacımız kan bağışçılarımız ve kan ihtiyacı olan kişiler arasında gönüllülük bağını kurmaktır. Siz de düzenlediğimiz kampanyalarda bağışladığınız kanla üç kişinin hayatını kurtarmak isterseniz kampanyamıza katılabilirsiniz.

Unutmayın ki; KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR.

Günümüzde tıp ve teknoloji alanındaki tüm gelişmelere rağmen kan, kan bileşenleri ve kandan elde edilen ürünlerin yerine geçebilecek bir tedavi aracı bulunamamıştır.

Kan, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir tedavi aracıdır.

Kimler Kan Bağışında Bulunabilir:

- 18-65 Yaş arası

- 50 kg üzeri

-Son 28 gün içerisinde COVID-19 tanısı almamış

-Son 28 gün içerisinde COVID-19 tanısı almış biriyle maskesiz yakın mesafede bulunmamış

   Sağlıklı bireyler kan bağışında bulunabilirler.

            Erkeklerde; Bağış aralığı 90 günde birdir.

            Kadınlarda; Bağış aralığı 120 günde birdir.

-Kan bağışlamadan önce kan sayımınız (Hemoglobin düzeyiniz) yapılıyor. Kan sayımınız uygunsa doktorumuz sizi kan bağışına yönlendiriyor.

Kan bağışı ne kadar sürer?

-Kayıt, muayene, kan verme ve ikram işlemlerinin tamamı yaklaşık olarak 15-20 dakika sürmektedir.

Kan bağışladıktan sonra nelere dikkat etmem gerekir?

Kan bağışı günlük yaşantınızın akıında önemli bir değişikliğe yol açmayacaktır. Ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır.

-Kan bağışında bulunulan günde bol sıvı alınmalı, bağışı izleyen 1 saat boyunca sigara kullanılmamalıdır.

-Araç kullanılacak ise kan bağışı sonrası 30 dakika içerisinde araç kullanılmamalıdır.

-Kan bağışını takip eden 1 saat boyunca, kan dolaşımı reaksiyonlarının önlenmesi amacıyla uzun süreli ayakta durulmamalıdır.

-Bağış günü, vücudu aşırı yoran ve sıvı kaybına yol açan aktivitelerden (sauna, spor vb) kaçınılmalıdır.

-Kan verilmiş olan kolla ilk birkaç saat ağır eşyalar taşınmamalıdır. Bu durum kanamaya yol açabilir.

-Alkol, ikinci yemek öğününden önce kullanılmamalıdır.

Kan bağışladıktan sonraki mutluluğu yaşamak ve yaşattığınız mutluluğu

görmek için sizleri kan bağışlamaya davet ediyoruz.

TÜRK KIZILAYI

ULUSAL GÜVENLİ KAN TEMİNİ PROGRAMI

 

            146 yıllık köklü tarihi, bilgi birikimi, deneyimleri ışığında halk sağlığının korunmasıyla yakından ilgilenen Türk Kızılay’ının bu alanda yürütmekte olduğu önemli faaliyetlerden bir tanesi de Kan Hizmetleridir. Türk Kızılay’ı; ülkemizin sağlık alanındaki ve sosyal alandaki problemlerinden biri olan güvenli kan temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefleyen "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı"nı, 2005 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı’nın himayesi altında başarı ile yürütmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün ve Avrupa Birliği’nin ilgili önerileri dikkate alınarak hazırlanan ve bu kuruluşlar tarafından en güvenilir kişi olarak tanımlanan gönüllü, düzenli, bilinçli ve karşılık beklemeyen bağışçılardan sağlanan kan; çağın gerektirdiği laboratuar işlemlerinden geçirilip, bileşenlerine ayrılarak hastanelere uygun ısı koşullarında ulaştırılmaktadır.

            Ülkemizin kan ihtiyacı 2022 yılında  yaklaşık 3.000.000 ünitedir. Türk Kızılay’ 2021 yılında 2.751.690 ünite kan bağışı toplayarak  % 93 oranında  kan ihtiyacını karşılanmıştır.

Türk Kızılay’ı “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı”nın uygulanmaya başlandığı 2005 yılından bu güne kadar Kan Merkezi sayısını 29’dan 68’e çıkarmıştır ve 18 Bölge Kan Merkezi ile birlikte toplam 88 birimde hizmet vermektedir.

Yasal düzenleme, Ülke kan ihtiyacının tamamı Türk Kızılay’ı tarafından karşılanır duruma gelinceye kadar kan temininin Türk Kızılay’ı Bölge Kan Merkezleri ve Geçici Süreli Bölge Kan Merkezleri tarafından sağlanması yönündedir. Sağlık Bakanlığı tarafından, 2012 itibariyle 56 hastaneye Geçici Süreli Bölge Kan Merkezi ruhsatı ile kan bağışı toplama izni verilmiştir. Diğer tüm hastanelerin ihtiyacı Türk Kızılay’ı Bölge Kan Merkezleri tarafından karşılanmaktadır.  

            Geçici Süreli Bölge Kan Merkezleri, Türk Kızılay’ının kan bağışı sayılarının artırmasına paralel olarak belli bir plan çerçevesinde sisteme dâhil edilecektir ve kan ihtiyacını Türk Kızılayı’ndan karşılayacaktır. Bu süre içerisinde, Süreli Bölge Kan Merkezleri sadece kendi hastanelerinin ihtiyacı kadar kan bağışını toplamaya yetkilidirler.

 

TÜRKÖK

TÜRKÖK, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, Hematopoetik kök hücre nakli tedavisi olması gereken hastalar için oluşturduğu Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin adıdır. Bu merkez tarafından yürütülecek olan TÜRKÖK Projesi T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay’ı işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

TÜRKÖK Projesi’nin amacı, Türkiye’de hematopoetik kök hücre nakli tedavisi olması gereken hastalar için bir Kemik İliği Bankası oluşturulması ve bu bankaya gönüllü olarak kemik iliği veya periferik kök hücre bağışlamak isteyen bağışçı adaylarının bulunmasıdır.

TÜRKÖK Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay’ı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile Türk Kızılay’ı ‘’Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı’’ görevini üstlenmiştir.

Kök hücre naklinin gerçekleşebilmesi için kişiler arası doku antijeni (HLA) uyumu aranmaktadır. Doku antijenleri özellikleri bakımından çok sayıda farklılıklardan oluştuğu için birçok kişinin taranmasına olanak sağlayan bir kemik iliği bankasına ihtiyaç vardır.

Bu sebeple TÜRKÖK Projesi ile oluşturulacak olan Ulusal Kemik İliği Bankası kök hücre tedavisi olmayı bekleyen hastalar için yüksek düzeyde önem arz etmektedir.

18-50 yaş aralığında sağlıklı olan herkes kök hücre bağışçısı olabilmektedir.

Bağışçı olmak isteyen bir kişi, Türk Kızılay’ı bünyesindeki Gönüllü Verici Merkezlerinden herhangi birine giderek bağışta bulunabilir. Bunun için bağışçıdan bir miktar kan numunesi alınır. Bağışçı adayından alınan numuneler gerekli enfeksiyon testlerinden geçirilir ve uygun bulunan adayların HLA numuneleri, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Doku Tiplendirme Laboratuvarı’na gönderilir.

Doku tiplendirmesi yapılan bağışçı Ulusal Kemik İliği Bankası’na kaydedilir. Böylece hasta kişiler için yapılan taramada değerlendirmeye alınır. Bağışçı ve hasta arasında bir uyumun gerçekleştiği durumlarda da gerekli işlemler Türk Kızılay’ı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın görevleri çerçevesinde yürütülecektir.

Kök hücre bağışı, kemik iliğinden olabildiği gibi periferik kandan da olabilmektedir. Bu iki yöntemin de bilinen, hayati risk taşıyan bir yan etkisi bulunmamaktadır.

 

                Kemik iliği/kök hücresi nedir?

 • Kök hücre; İşlevsel olarak farklılaşmamış insan vücudunda bulunan bütün dokuları ve organları oluşturan ve her türlü vücut hücresine dönüşebilen ana hücrelerdir.
 • Nerede bir zedelenme veya onarım ihtiyacı varsa, oraya giderek gereken hücre tipine dönüşür ve hasarı onarırlar.

Gönüllü Kök Hücre Bağışçısından kayıt sırasında neler talep edilir? 

Numune alımı ve nakil nasıl yapılır?

 • Kök hücre bağışında bulunmak istediğinizde iletişim bilgilerinizi içeren bir onay formu doldurulur.
 • 18-50 yaş aralığında olmak,50 kilo üzerinde olmak, bulaşıcı hastalık, bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalığın olmaması gerekmektedir.
 • Sizden 3 tüp kan alınır
 • Bu tüplerden 2 tanesi serolojik (bulaşıcı hastalık tespiti) testlerinizin yapılması içindir.
 • Diğer tüp Ankara’ya Doku Tipleme Laboratuvarına gönderilerek dokunuzun tiplemesi çıkartılır ve kemik iliği bankasına kaydı yapılır. Böylece kemik iliği bekleyen hastalar için bir veri tabanı oluşturulmuş olur.
 • İstatistiklere göre bugün kök hücre/kemik iliği bağışlamak isteyen bir bağışçı ile bir hastanın uyum ihtimali on yılda bir %5 dir. Dolayısı ile ne kadar geniş bir veri tabanımız olursa hastalarımıza o kadar umut ışığı olabiliriz.
 • Doku uyumu sağlandıktan sonra bağışçılarımız ile Kızılay olarak iletişime geçeriz ikinci kez gönüllülükleri teyit edilir.
 • Bağışçı gönüllü ise Sağlık Bakanlığı aracılığı ile Nakil merkezlerinde tüm sağlık taramaları yapılır ve kök hücre/kemik iliği nakline geçilir.
 • Bu işlem için bağışçıya 5 günlük bir aşılama yapılır. Amaç kandaki kök hücre sayısını

arttırmaktır.

 • 5. Günün sabahında bağışçı damar yoluyla bir cihaza bağlanır. Cihaz kandaki kök hücreleri seçer kanı tekrar bağışçıya verir.(Aferez yöntemi)
 • Bu işlem yaklaşık 4-6 saat arasında sürer.
 • İşlem sırasında herhangi bir kesik, anestezi vb. gibi yapılmaz aksine bu esnada tv seyredebilir, müzik dinleyebilirsiniz.
 • Gönüllük esas olduğundan bağışçının her zaman neden göstermeksizin vazgeçme hakkı vardır.
 • Yapılan analizlerde kemik iliği/kök hücre bağışına bağlı olarak oluşan ciddi bir sağlık sorunu bildirilmemiştir

Tüm bu sıkıntıların ve emeklerin karşılığında, sağlığına kavuşmak için bekleyen bir hastaya bir insanın verebileceği en büyük” hediye” olan yaşamı bağışlayabilirsiniz.