CIP101 Dersi

CIP101 dersi, Sabancı Üniversitesi eğitim programı dahilinde her öğrencinin mezun olmak için alması gereken zorunlu bir derstir. İsteyen öğrenciler, üniversite hayatları boyunca CIP101 dersine gönüllü olarak katılabilir. CIP101 bir saha dersidir, böylece öğrenciler teorik bilgiden çok yaşarak öğrenme sürecine dahil olurlar. Ders öğrencilerin üniversiteye kayıt olmasıyla birlikte programlarına eklenir. Öğrenciler kendi tercihleri doğrultusunda onlara sunulan sahalardan birini gerçekleştirir.

Projeler

CIP101 dersi 2 amfi dersi, sahalara katılım ve haftalık toplantılar şeklinde ilerler. Proje kaynak geliştirmesi olarak kermes düzenlenir. 

Haftalık Konular

Ders kapsamında, her hafta BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda filmler, belgeseller izletilir, makaleler ve dökümanlar paylaşılır. 

KonularSürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
İnsan Hakları124581016 
Çevre1112131415   
Toplumsal Cinsiyet4510     
Engelli Hakları4811     
Sağlık3       
Tüketici Bilinci12       
Yaşlı Hakları311      

EĞİTİM ODAKLI PROJELER

Projeler

İlköğretim Okullarında Gerçekleşen Projeler 
Kampüse yakın ilçelerde sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerden yer alan ilköğretim okullarındaki 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile çalışılır. Okuldaki öğrencilere üniversiteli abla / abiler olarak rol model olmanın yanı sıra eğitsel drama, takım geliştirme oyunları, dijital okuryazarlık, iletişim becerileri ve genel kültür alanında ders verilir / etkinlikler yapılır. Bu etkinliklerde; eğitsel drama, sanatsal beceriler, sözel beceriler gibi metotlar kullanılarak çocukların ifade becerileri, yaratıcılıkları ve özgüvenleri arttırılmaya çalışılır.

 

 
İşaret Dili Projesi 
İşaret Dili, temelinde işitme engelli bireylerin iletişim aracıdır. Bu dil toplum içerisinde yer alan engelli bireyler ile iletişim kurmak adına oldukça önemlidir. Bilinçli kişiler İşaret Dili eğitimi alarak kısa süre içerisinde öğrenebilmektedir. Bu projeyi seçen öğrenciler 3 hafta boyunca alacakları eğitim ile temel seviyede işaret dili hakkında bilgi sahibi olurlar.

 

 
Vikipedia Projesi 
Kurucularından Jimmy Wales, Vikipedi'yi, "Dünya üzerindeki her insana kendi dilinde, en üst kalitede, bedava bir ansiklopedi oluşturma ve dağıtma uğraşısı" olarak tanımlamaktadır. Bilgiye herkesin erişim hakkı vardır ve bu kapsamda proje de henüz oluşturulmamış başlıkların oluşturulması, eksik olan başlıkların tamamlanması ve hatalı görülen başlıkların düzenlenmesi hedeflenir.

 

 

DESTEK ODAKLI PROJELER

Projeler

Engelli Okulları Projesi 
Proje kapsamında otizmli çocuklar ve zihinsel engelli çocukların gittiği okullarda projeler düzenlenir. Çocukların,bireysel özelliklerine uygun ortamlarda,özel olarak yetiştirilmiş personelle, bireysel eğitim programları ile ailelerin eğitim sürecine aktif katılımı sağlanarak bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarını desteklemek ve tüm gelişim alanlarındaki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar yürütmektedir. Projeye katılan öğrenciler de bu amaç doğrultusunda engelli çocuklar ile etkinlikler düzenler ve yürütürler.

 

 
Tom@University Projesi 
Tikkun Olam Makers’ın (TOM) bir parçası olan TOM@University, açık kaynaklı teknolojiyi herkes için erişilebilir kılarak insanların hayatlarını iyileştirmek için çalışan ve üniversitelerde öğrenci liderliğindeki inovasyon topluluklarından oluşan küresel bir ağdır. Bu projeyi seçen öğrenciler bir sorunu tespit edip çözüm önerileri geliştirmenin yanısıra daha farklı üniversitelerdeki akranlarının daha önce ürettikleri çözümlerin uygulayıcısı da olabilecekler. Bu projenin sahası co-space’de gerçekleşecektir.

 

 
Hayvan Hakları Projesi 
Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin, hayvan hakları konusunda bilinçlenerek kampüs içinde ve dışında bu bilinci yaygınlaştırmaları amaçlanır. Terk edilmiş, hakları ihlal edilmiş, kötü muameleye uğramış ve sokaklarda yaşamakta olan hayvanların yasalarla belirlen haklarını korumak, tedavilerini gerçekleştirmek, geçici ve kalıcı aileler bulmak projenin hedefleri arasındadır. Projeye katılan öğrenciler, aynı zamanda barınaklarda yaşayan hayvanların bakımlarını yapar, sosyal ve dijital medyayı kullanarak kendi çevrelerini örgütlemeye ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara katılır.

 

 
Huzurevi Ziyaretleri Projesi 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerinde yürütülen projelerdir. Bu projelerde amaçlanan, yapılan aktivitelerle yaşlıların özgüvenlerini ve yaşama bağlılıklarını arttırmak, ihtiyaçları olan sosyal ortamı onlar için oluşturmak, gençlere deneyimlerini aktarabilmelerine olanak sağlamaktır. Temel olarak, yaşlıların gün içerisinde gençlerle beraber zihinlerini hareket halinde tutarak genç hissetmeleri ve eğlenmeleri amaçlanır. Proje kapsamında; çeşitli konularda sözlü tarih çalışmaları, yemek tarifi kitap basımı, koro çalışmaları, şiir okuma, el becerileri ve reflekslerini geliştirecek atölyeler ve hafıza oyunları gibi etkinlikler yapılmaktadır.

 

 

FARKINDALIK ODAKLI PROJELER

Projeler

Afet Farkındalığı Projesi 
Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında bireysel ölçekte yapılması gerekenlerin öğrenilmesi, benimsenmesi ve hayata geçirilmesi amaçlanır. Proje kapsamında afete hazırlık, afet anında yapılması gerekenler ve afet sonrası gerekebilecek ilk müdahaleler profesyoneller tarafından öğretilir ve öğretilen bilgiler pratik edilir. Bu projeye katılan öğrenciler temel afet farkındalığı, afetlerde tıbbi müdahale, psikolojik ilk yardım konularında eğitimler alacak; sivil savunma yerleşkesinde ve kampüs içerisinde tatbikatlara katılacaktır.

 

 
Toplumsal Cinsiyet/Cinsel Sağlık Farkındalığı Projesi 
Bu proje kapsamında öğrenciler tema üzerine farkındalık edinecek etkinlikler ve atölyelere katılırlar. Bunlar arasında hafıza yürüyüşleri ( haftasonu gerçekleşmektedir ), ilgili STK’lardan eğitim / atölyeler ve interaktif tartışma etkinlikleri yer alacaktır.

 

 
Kent/Çevre Farkındalığı Projesi  
Kent ve çevre farkındalığı projesi kapsamında öğrenciler, kent sorunları üzerine tartışmalar yürütür. Sürdürülebilirlik, ileri dönüşüm, tüketim alışkanlıkları, kıyı temizleme etkinlikleri projenin ana odağında yer alır.

 

 
Sağlık Projesi  
Sağlık projesi kapsamında öğrenciler, odaklanmak istedikleri konular üzerinde çalışmalar yürütür ve kampanyalar hazırlarlar. Bağımlılık, beslenme bozuklukları, cinsel hastalıklar, sağlıklı beslenme gibi konular etrafında çalışmalar yapılır.

 

 
İnsan Hakları Projesi  
İnsan Hakları projesi ayrımcılık, önyargılar, temel insan hakları kavramlarını ele alırken aynı zamanda bu kavramların gündelik hayatla ilişkisini kurmaya çalışır. Tematik film gösterimleri ile çeşitli uygulamalar ve eğitsel oyunlar (canlandırma, kutu oyunları…) üzerinden hem projeyi seçen öğrencilerin empati kurma yeteneğini güçlendirir hem de Alain Touraine’nin “Birlikte Yaşayabilecek Miyiz?” (Can We Live Together?) sorusuna cevap arar. Çevre, toplumsal cinsiyet, medya, engellilik, sosyal haklar ve eğitim konuları projenin ana başlıklarını oluşturuyor.