YAŞAYAN KÜTÜPHANE

Yaşayan Kütüphane, Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nin Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Programı (SSBF) ile iş birliği içinde yıllık olarak düzenlenen uluslararası bir etkinliktir. Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı etkinlik 2016 yılından beri yapılmaktadır.

Normal kütüphanelerde olduğu gibi, Yaşayan Kütüphane de okuyucular, kütüphane görevlileri, kitaplar ve kitap kataloglarından oluşur. Bu kütüphanenin diğerlerinden tek farkı, Yaşayan Kütüphane’deki kitapların sizin bizim gibi insanlar olmaları ve sadece okunmak yerine okuyucularıyla kişisel bir diyaloğa girmeleridir. Çıkış noktası “Kitabı kapağına göre yargılama!” olan bu kütüphanenin kitapları, ön yargılar ve kalıp yargılarla karşı karşıya kalan, çoğu kez ayrımcılık veya sosyal dışlanma mağduru olan grupların temsilcileridir.

Yaşayan Kütüphane’nin temel amacı farklı sosyal gruplardan insanlar arasında yapıcı bir diyalog kurulmasına yardımcı olmaktır. Rahat ve güvenli bir ortamda kurulan bu diyalog, ayrımcılığın temelini oluşturan kalıp yargıların giderilmesi için bir zemin oluşturur.