TOM@University 3D tabelası CIP Ofis’te yerini aldı! 

Tikkun Olam Makers (TOM), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Nitelikli Eğitim, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar ve Eşitsizliklerin Azaltılması amaçlarına yönelik olan çalışmaları bir araya getirir. Açık kaynak teknolojisi ile beraber özellikle Eşitsizliklerin Azaltılması amacına doğrudan katkı sunar. Bu teknoloji ile üretilen çözümlerin herkes için erişilebilir olmasını sağlar ve dünya genelinde bilgi aktarımını kolaylaştırır. Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nde TOM@University kapsamında yapılan çalışmalara bu tabeladan ulaşabilirsiniz.