Sorundan Çözüme Atölyesi

TOM@University projesi kapsamında CIP Danışmanı Baran Gül tarafından CIP 101 öğrencilerine 3 Nisan 2024 tarihinde Sorundan Çözüme Atölyesi yapıldı. Atölyede maker zihniyetinin öğrenciler tarafından deneyimlenmesi ve özümsenmesi hedeflendi. Atölyede beş aşamalı düşünsel bir plan takip edildi. İlk aşamada engelli bireylerin yaşayabileceği sorunlar üzerine konuşuldu. Sonrasında odaklanmak istenilen sorunlar belirlenerek bu sorunlara çözüm önerileri geliştirildi. Çözüm önerilerinin uygulanabilirlikleri değerlendirildi ve daha detaylı modüller tasarlandı. Bu sürecin ardından çözümlerin geliştirilebilir yönleri üzerine düşünüldü. Son olarak çözümlere verilen geri bildirimler doğrultusunda çözüm fikirlerinin nasıl geliştirilebileceği planlandı. 

Atölyenin ardından Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Süha Orhun Mutluergil omurilik felçlisi bir birey olarak kampüste ve ders anlatırken karşılaştığı sorunları öğrencilerle paylaştı. Proje kapsamında öğrencilerin karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirmeleri ve alınacak geri bildirimler doğrultusunda bir ürün üretmeleri amaçlanıyor.