Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi Zeynep Bahar, USRN Staff Development Workshop 2023’e katıldı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi Zeynep Bahar, 24-26 Eylül 2023 tarihlerinde Amsterdam Vrije Üniversitesi’nde University Social Responsibility Network tarafından düzenlenen USRN Staff Development Workshop 2023’e katıldı. 

USRN üyelerinden biri her yıl bu ağ için bir atölyeye ev sahipliği yapıyor. USRN, bu atölyeler ile açık fikirliliği teşvik eden, kişisel gelişimi destekleyen ve çevremizdeki dünya ile duyarlı etkileşime ilham veren üniversite topluluklarını yaratmanın önünü açıyor. Bu yıl “Daha Geniş Bir Zihniyet Geliştirmek” konusuna odaklanan atölyede, tüm USRN ağı katılımcılarının üniversitede sosyal sorumluluk temasıyla ne denli ilgilendiği ve birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmeye ne kadar açık olduğu açıkça fark edildi. 

2015 yılında kurulan USRN, üniversitelerin dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel zorlukları ele almak ve dünyayı daha adil, kapsayıcı, barışçıl ve sürdürülebilir kılmak için birlikte çalışması gerektiği inancına dayanmaktadır. Sabancı Üniversitesi'nin de bu ağın bir parçası olması için çalışmalar sürüyor.

© Caitlin Sarah Watson