Toplumsal Cinsiyet Projeleri

 Projeler > Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Sorumluluk Projesi

Toplumsal cinsiyet ve cinsel sorumluluk kavramları hakkında bilinçlendirme çalışmaları yaparak, toplum içinde her iki kavramın ne şekilde algılandığını saptamak, atölye çalışmalarıyla toplumun ulaşılabilecek kesimlerinde farkındalık yaratmaya çalışılır.

Cinsiyet kavramının toplum yaşamına etkilerini konu edinen Toplumsal Cinsiyet Ve Cinsel Sorumluluk Projesi, toplumdaki erkek egemen kültüre ve homofobik yaklaşımlara eleştirel bir bakış açısı geliştirmek için uğraş verirken bir yandan da televizyonlardaki kadın programları, homoseksüellik, cinsiyetçi söylemler gibi konular hakkında oturumlar yapar, atölyeler düzenler. 

Yapılan oturum ve atölyelerde işlenen temel konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir: 

 • • Medyada toplumsal cinsiyet
 • • Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet
 • • Çocuklarda toplumsal cinsiyet algısı 
 • • Şiddet
 • • Namus ve namus cinayetleri
 • • LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel, travesti) bireylerinin toplumdaki yeri
 • Homofobi ve Heteroseksizm atölyesi, ötekileştirme, normallik kavramları
 • • Militarizm
 • • Cinsel tabular ve cinsellikte kadın
 • • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (HIV, AIDS) ve korunma yöntemleri
 • • Cinsel şiddet, cinsel tacizin farklı biçimleri, toplumsal cinsiyet temelli şiddet

Proje süresi boyunca oturumlar ve atölyeler haricinde kampüs içinde film gösterimleri, dans gösterileri, söyleşiler, sergi, seminerler gibi bir çok farklı etkinlik yapılır.

2019-2020 Güz Dönemi proje gün ve saatleri için tıklayın.