İnsan Hakları

Projeler > İnsan Hakları

 

İnsan Hakları projesi ayrımcılık, önyargılar, temel insan hakları kavramlarını ele alırken aynı zamanda bu kavramların gündelik hayatla ilişkisini kurmaya çalışır.

Tematik film gösterimleri ile çeşitli uygulamalar ve eğitsel oyunlar (canlandırma, kutu oyunları…) üzerinden hem projeyi seçen öğrencilerin empati kurma yeteneğini güçlendirir hem de Alain Touraine’nin “Birlikte Yaşayabilecek Miyiz?” (Can We Live Together?) sorusuna cevap arar.

Çevre, toplumsal cinsiyet, medya, engellilik, sosyal haklar ve eğitim konuları projenin ana başlıklarını oluşturur.