Çocuklarla-Projeler

 Projeler > Çocuklarla Projeler

         
         
İlk ve ortaokullarda 8-13 yaş arası çocuklara uygulanan projelerdir. Sabancı Üniversitesi çevresindeki 6 ilçenin Milli Eğitim Müdürlükleri’ne bağlı 30'a yakın ilkokul ve ortaokulda çalışılır. Bu projelerde, çocukların üniversite öğrencileriyle abla ağabey ilişkisi kurarak kişisel gelişimlerine destek olmak, yaratıcılıklarını artırmak ve yaşadıkları çevreye daha duyarlı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak amaçlanır. Üniversite öğrencileri de farklı sosyo-ekonomik kesimlerle tanışıp çalışma imkânı bularak, içinde bulundukları toplum ve sorunlarına karşı bilinçlenmektedir.     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlar ile ortaklaşa gerçekleştirilen projelerdir. Kimsesiz çocuklar, sokakta çalışma riski bulunan çocuklar, ihmal ve istismara uğramış çocuklar gibi farklı dezavantajlı gruplarla çalışılmaktadır. Bu projelerin temel amacı, çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, özgüvenlerini ve yaratıcılıklarını arttırmak, ihtiyacını duydukları güven ve sevgi ortamını sağlamaktır. Birlikte yaşama yetilerini güçlendirmek amacıyla ağırlıklı olarak takım çalışmaları yapılmaktadır.      İlkokul ve ortaokullarda yürütülen projelerin bir kısmında çocukların kişisel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra çeşitli konularda farkındalıklarını arttırmak amacıyla temalı projeler yürütülmektedir. Deprem, kültürel miras, çevre, çocuk hakları ve etik gibi küçük yaşta öğrenilmesi gereken konuları ele alan projelerdir. Bu konularda bilgi edinmenin yanı sıra, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
 Devamı ►     Devamı       Devam