Çevre Projeleri

>Projeler>Çevre Projeleri

Çevre Projesi

Sürdürülebilirlik ve daha ekolojik bir kampüs üzerine tartışmalar yapılacak bu projede, çevre ve gençlik hareketleri, gıda toplulukları gibi yerel ve uluslararası düzeydeki ekolojik tartışmalar üzerinde durulacak. Proje kapsamında, kıyı temizliği, kent bostanları gezisi ve kampüs içi farkındalık çalışmaları planlanmaktadır.

2019-2020 Güz Dönemi proje gün ve saatleri için tıklayın.