İlkelerimiz

 • 1. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaz.
 • 2. İnsan Hakları, Çocuk Hakları ve Hayvan Hakları Sözleşmeleri’ne bağlı kalınır.
 • 3. İnsandan insana bilgi, sevgi, deneyim paylaşımı esas alınır.
 • 4. Herhangi bir kurum veya bireye maddi yardım ve bağış yapılmaz.
 • 5. Hediye kabul edilmez ve verilmez.
 • 6. Çalışılan grup bireyleri arasında eşitlik sağlanır ve herhangi bir bireye imtiyaz gösterilmez.
 • 7. Hiçbir birey küçümsenemez, yargılanamaz.
 • 8. Kişisel görüş ve değerler çalışılan bireylere empoze edilmez.
 • 9. Çalışılan kişilere önyargılı davranılmaz, özel hayatına müdahale edilmez.
 • 10. Hiçbir projede ceza, bir eğitim yöntemi olarak kullanılmaz.
 • 11. Çalışılan kurumla ilgili bilgiler başkalarıyla paylaşılmaz.
 • 12. Proje sırasında tütün ve tütün ürünleri tüketilmez.
 • 13. Çalışılan kurumun kılık kıyafet ilkelerine özen ve saygı gösterilir.
 • 14. Çalışılan kurum yetkilileri ile iletişim halinde kalınarak etkinlikler ve kuruma dair görüş /öneriler paylaşılır.
 • 15. Projelere mutlak suretle hazırlıklı ve planlı gidilir.