Çalıştığımız Alanlar

Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) pek çok farklı konuda projeler gerçekleştirmektedir.

İlkelerimiz doğrultusunda çalışılan tüm alanların bir bütünü oluşturduğunun ve bu farklı konular arasında temel bir bağ olduğunun farkına varılması amaçlanmaktadır.