Şehirde Hak İhlalleri Projesi

> Geçmiş Yıllara Ait Projeler > Şehirde Hak İhlalleri Projesi

 

Şehir hayatı içinde sıklıkla karşılaşılan özgürlüğü kısıtlayan hak ihlalleri konusuyla ilgilenir. Proje kapsamında, şehirdeki hak ihlalleri konusunda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları ve çözüm için izlenecek yöntemler üzerine araştırmalar yapılır.

İstanbul’a Çık” oluşumu ile birlikte yürütülen projede, “İstanbul’a Çık” ekibi tarafından verilen “Engel Dedektifi” eğitiminden sonra öğrencilerin İstanbul’a daha farklı bir gözle bakmaları amaçlanır. Bu eğitimle öğrenciler proje süresince; vatandaş, esnaf, işletme ve belediyelerin şehir hayatındaki hak ihlallerini tespit etmeye yönelik çalışmalar yaparak, bu ihlallerin gündelik hayatta yarattığı aksaklıklara çözüm getirmek için çalışır.

Toplumdaki ortak kullanım alanlarının (tren istasyonu, sinema, belediye, banka vb.) engelli bireylerin erişimine ne kadar uygun olduğu; cadde ve sokaklarda, yaşlı, engelli, bebek arabası olanların ulaşımını zorlaştıran faktörlerin neler olduğu; şehirdeki bu sorunların nasıl düzeltilebileceği ve bireysel olarak çözüm yolunda nasıl bir katkı sağlanabileceği projenin başlıca sorularıdır.