Çevre Projesi - Geçmiş Yıllara Ait

  > Geçmiş Yıllara Ait Projeler > Çevre Projeleri

Çevre Projesi üniversite öğrencilerinin çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmayı amaçlamaktadır. Küresel ve yerel anlamda çevre sorunlarının tartışıldığı, ve bu konu hakkında kampanyaların yapılması hedeflenmektedir. 

Bu amaçlar doğrultusunda ilk dönem kampüs içi çevre farkındalığının yaratılması: kampüsteki bitki örtüsü, bitki çeşitliliği ve ekolojik dengenin öğrencilere aktarılması; geri dönüşüm hakkında kampüs içi etkinliklerin yaygınlaştırılması, elektronik atık, cam şişe toplama yarışmalarının düzenlemesi proje içerisinde planlanan etkinliklerden bazılarıdır.

Her yıl Mayıs ayında Eko-day ismi verilen etkinlikle tüm kampüsün katılacağı bir etkinlik düzenlenmektedir

 

     

BAHÇIVAN ÇOCUKLAR

Bahçıvan Çocuklar Projesi çevre bilinci, çevreye karşı duyarlı davranış ve sorumlulukların erken yaşta oluşmasına katkıda bulunabilmek için, 10-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak yürütülür. Projenin uygulama alanı, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi(NGBB)’dir.

NGBB eğitim uzmanlarının öncülüğünde gerçekleşen bu projenin amaçları arasında, çocuklara bitkiler dünyasını tanıtmak ve sevdirmek, biyolojik çeşitlilik konusunda bilgi ve ilgiyi artırmak, pratik bahçıvanlık ve bitki yetiştiriciliği konusunda bilgilendirmek, yetiştirilen bitkiler hakkında araştırma yapmak, fen bilgisi derslerine karşı ilgiyi artırmak, bilimsel süreç becerilerini geliştirmek ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak bulunuyor. Projede, bu alanlarda çeşitli fen ve sanat etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Proje uygulaması için NGBB’de oluşturulan özel alanda, çocukların bitki yetiştirebilecekleri mini tarlalar, yağmur suyu toplama depoları ve kompost kutuları bulunuyor.