Temalı Projeler

> Projeler > Çocuklarla Projeler > Temalı Projeler

2019-2020 Eğitim yılında tema bazlı ilk ve ortaokularda gerçekleştirdiğimiz projeler şunlardır

ÖZGÜVEN PROJESİ

Lise öğrencileri ile​ ​yürütülecek Özgüven Projesi​'​nde, çocukların kendilerini tanımaları, diğerlerine anlatmaları, kendilerini oldu​kları​ gibi sevmeleri ve potansiye​l​l​erini​ keşfederek geleceğe dair hedef belirlemelerini sağlamak en temel amaçlar arasındadır.

Özgüvenlerini kaybetmelerine sebep olabilecek durum ve olaylar üzerine konuşulup kaybetmemeleri için​ yüreklendirmek üzere aktiviteler yapılacaktır. 

Medyanın çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve kendilerini TV’de gördüğü karakterlerle karşılaştırıp onlara benzemek adına kendilerinde değiştirmeye çalıştıkları özellikler üzerine tartışıp​,​ bu karşılaştırma duygusunu yok etmek üzerine aktiviteler yapılacaktır.


SURİYELİ ÇOCUKLARLA TÜRKÇE

Projenin amacı, Suriye’den gelen çocukların Türkiye’ye adaptasyonlarını kolaylaştırmak adına oyunlarla Türkçe öğrenmelerine destek sağlamaktır. Proje kapsamında, Mavi Hilal Vakfı ve Yuva Derneği'nde öğrenim gören 7-15 yaş arasındaki çocuklarla çalışacaktır. Türkçe öğretmenleri ile işbirliğinde olarak, gündelik hayatlarını kolaylaştıracak kelime, deyim ve cümleler, oyunlarda kullanılan Türkçe sözcük ve şarkılar öğretilecektir. Projede sosyalleşmelerine ve yeniden çocukluklarını yaşamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

İNSAN NEYİ KORUR?

İnsan Neyi Korur projesi, çevre ve sağlık olmak üzere iki ana başlıkta yürütülür. Sağlık ana başlığında, bireyin kendisinden başlayarak temizliğe verdiği önemi tüm yaşamına yayması amaçlanır. Hijyen ve önemi, yoksunluğunda meydana gelen salgın hastalıklar üzerine eğitimler verilir. Çevre ana başlığında ise hava ve su kirliliği, çarpık kentleşme gibi birçok çevre sorunu ve çözümleri üzerine tartışmalar ve etkinlikler yapılarak ilkokul öğrencilerinin bu sorunları sahiplenmesi ve harekete geçmesi hedeflenir.

Fotoğraf sanatı ile birlikte çocukların kendilerine ve çevreye daha dikkatli bakmaları sağlanmaya çalışılır, bu yönde çevre sorunlarına dair fotoğraf çekimleri için geziler düzenlenir. Bu gezilerde yapılan çekimlerde, çocuklar, çevrelerinde kendilerini rahatsız eden durum ve görüntüleri fotoğraflar. Böylelikle çevre sorunları yerinde gözlemlenir ve belgelenir.

Çevre sorunları belirlendikten sonra bu sorunların nasıl aşılabileceği üzerine de çalışmalar yapılır. Çöp yığınlarını kartonlardan yaptıkları çöp kutularıyla, çukurları kâğıtlardan yaptıkları renkli çiçek ve ağaçlarla, kırık bankları rengârenk pankartlarla kaplayan çocuklar yaşadıkları semti görmek istedikleri hale getiren bir örnek model üretir ve fotoğraflar.

2019-2020 Güz Dönemi proje gün ve saatleri için tıklayın.