Projeler // Toplumsal Cinsiyet

  Projeler > Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal cinsiyet kavramı hakkında bilinçlendirme çalışmaları yaparak, toplum içinde bu kavramın ne şekilde algılandığını saptayarak, atölye çalışmalarıyla toplumun ulaşılabilecek kesimlerinde farkındalık yaratmaya çalışılır. Cinsiyet kavramının toplum yaşamına etkilerini konu edinen Toplumsal Cinsiyet Projesi, toplumdaki erkek egemen kültüre ve homofobik yaklaşımlara eleştirel bir bakış açısı geliştirmek için uğraş verirken bir yandan da televizyonlardaki kadın programları, homoseksüellik, cinsiyetçi söylemler gibi konular hakkında oturumlar yapar, atölyeler düzenler. Yapılan oturum ve atölyelerde işlenen temel konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir: medyada ve eğitim müfradatındaki toplumsal cinsiyet, çocuklarda toplumsal cinsiyet algısı, şiddet, namus ve namus cinayetleri, lgbtti (lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel, travesti, interseksüel) bireylerinin toplumdaki yeri, homofobi ve heteroseksizm atölyesi, ötekileştirme, normallik kavramları, militarizm, cinsel şiddet, cinsel tacizin farklı biçimleri, toplumsal cinsiyet temelli şiddet. Proje süresi boyunca oturumlar ve atölyeler haricinde kampüs içinde film gösterimleri, dans gösterileri, söyleşiler, sergi, seminerler gibi birçok farklı etkinlik yapılır.