Engelilerle Projeler

  Projeler > Engellilerle Projeler

Vala Gedik Özel Mesleki Eğitim Merkezi

Zihin engelli çocuk ve gençlerin sosyalleşmeleri ve meslek sahibi olmaları için eğitim veren okuldur. Vala Gedik, özel eğitim gerektiren öğrencilerin; toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, kendi kendine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda, iş ve meslek alanlarına ve yaşama hazırlanmalarını, amaçlar. Sabancı Üniversitesi öğrencileri bu süreçte eğitimin bir parçası olur ve özel eğitime uygun etkinlikler planlayarak projelerini gerçekleştirir.

 

PROJE GÜNÜ / SAATİ:

 Perşembe / 12:40-15:30  Kontenjan: 10  CRN Kodu: 21678
Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuklar - Gebze Özel Eğitim Merkezi

Zihinsel engelli bireylerin topluma katılımı ve iş sahibi olabilmeleri için kurulan bu okulda ortaokul ve lise çağındaki çocuk ve gençlere yönelik eğitim ve uygulamalar gerçekleştirilir. Her sınıf 10 kişilik gruplardan oluşur. Gündelik yaşam becerilerini geliştiren uygulamalı ev saatleri, iş ve sanat atölyeleri, öğrenme düzeylerine göre iki ayrı sınıfta verilen ilk ve orta öğrenim dersleri ve spor salonunda gerçekleştirilen spor aktiviteleriyle zihinsel engelli bireylerin eğitim alması sağlanır.

Sabancı Üniversitesi öğrencileri tüm bu öğrenme sürecine dahil olurlar. Projenin ilk günlerinde eğitmenlere yardımcı olan proje ekibi sonraki süreçte sanat atölyeleri ve spor salonunda zihinsel engelli çocuk ve gençlerle uygulanan etkinliklerin planlanmasına da ortak olurlar.

 

       
PROJE GÜNÜ / SAATİ:  Salı / 12:40-15:30 Kontenjan: 12 CRN Kodu: 21676

 

Gebze Otizmli Çocuklar Eğitim Merkezi Projesi (OÇEM)

Otizmli çocukların genel eğitim görme haklarından yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik eğitim veren Gebze OÇEM, çocukları temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, ifade becerilerine sahip bireyler haline getirmek için çalışır. Ortaokul çağındaki çocukların öğrenme düzeyine göre 4'er kişilik sınıflarda birebir eğitimler uygulanmaktadır.

Sabancı Üniversitesi öğrencileri bu proje kapsamında Gebze OÇEM’de uygulanan eğitimi yerinde gözlemleyip çocuklarla birebir ilgilenerek etkinliklerde eğitmenlere yardımcı rolü üstlenir. Sanatsal beceriler ve sportif faaliyetleri bir araç olarak kullanıp sosyalleşmelerine yardımcı olurlar. Proje ekibi ilerleyen haftalarda ihtiyaç doğrultusunda etkinlikler de tasarlayarak otizmli çocukların eğitimine katkıda bulunmaktadır.

 
PROJE GÜNÜ / SAATİ:  Çarşamba / 12:40-15:30  Kontenjan: 10 CRN Kodu: 21674
 

Pendik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

 

Zihinsel Engelliler, Bedensel Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar(Otizm), İşitme Engelliler ve Öğrenme Güçlüğü çeken çocuklara eğitim desteği vermek amacıyla kurulmuş bir merkezdir. Eğitim programına uygun materyallerle donatılmış sınıflarda, alanında uzman öğretmenler tarafından çocuklara birebir ve grup halinde eğitimler verilmektedir. Bu projeye katılan Sabancı Üniversitesi öğrencileri eğitimin bir parçası olur, eğitim sürecini ve çocukların yapabilirliklerini gözlemlerler. Sonrasında özel eğitime uygun etkinlikler planlayarak projelerini gerçekleştirirler.

PROJE GÜNÜ / SAATİ: Çarşamba / 13:30-16:00   Kontenjan: 8  CRN Kodu: 21675

İşaret Dili Eğitimi

Projede toplumda yaşayan işitme engelli bireylerle iletişim kurabilecek kişilerin sayısını arttırabilmek amaçlanmaktadır. Kampüsdeki üniversite öğrencileri arasında işitme engelliler ve yaşadıkları sıkıntı ile ilgili farkındalık düzeyini arttırabilmek için çeşitli kampanyalar düzenlenmekte ve bilinçlendirici videolar çekilmektedir.

       
PROJE GÜNÜ / SAATİ: Çarşamba / 12:40 - 15:30    Kontenjan: 20 CRN Kodu: 21677